ZE ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ ORDINACE 5. – 6. 5. 2021 UZAVŘENA. Objednané pacienty budeme kontaktovat s domluvou náhradního termínu. Děkujeme za pochopení.

INFORMACE K VAKCINACI COVID-19 Doporučení ČLK – “Očkování se má provádět na pracovišti, které je schopno kvalifikovaně řešit anafylaxi a má rychle dostupnou resuscitační péči – optimálně tedy v zařízení nemocničního typu. Pacient setrvá v očkovacím centru minimálně 30 min. po aplikaci vakcíny”. Z TOHOTO DŮVODU V NAŠÍ ORDINACI NEOČKUJEME, APLIKACI LÁTEK PŘENECHÁVÁME NA SPECIALIZOVANÁ OČKOVACÍ CENTRA.

Z DŮVODU ZÁVAŽNÝCH PROTI-EPIDEMICKÝCH OPATŘENÍ NENÍ MOŽNÉ ZAJISTIT BEZPEČNÉ PROVEDENÍ ANTIGENNÍCH TESTŮ V ORDINACI, PROTO JSME PRO VÁS DOHODLI MOŽNOST BEZPLATNÝCH ANTIGENNÍCH TESTŮ PRO SOUKROMÉ I PRACOVNÍ ÚČELY V LABORATOŘI MEDILA BRNO, HALASOVO NÁM. 1. REGISTRACE www.medila.cz.

NOVĚ JSME PRO VÁS ZAVEDLI FACEBOOKOVÉ STRÁNKY S AKTUÁLNÍMI INFORMACEMI. www.facebook.com/marcela.sucha.509 Pozn. neslouží pro konzultaci či předpis léků.


Co se týká koronarovirové epidemie, jsme snad z nejhoršího venku, alespoň v tuto chvíli.

Budeme se snažit se vrátit zpět k původnímu režimu ordinace, nicméně určité změny bude nutné provést.
Dle doporučení ministerstva zdravotnictví musíme trvat na objednávkovém systému, kdy se pacienti ke každé návštěvě objednávají telefonicky nebo on-line, abychom měli dostatečnou časovou rezervu na akutní stavy a dezinfekci povrchů mezi jednotlivými pacienty.

K dispozici jsme vám na telefonním čísle +420 545 212 051 v našich ordinačních hodinách.

Každý příchozí pacient by měl mít nadále roušku, či ústenku. V čekárně bude k dispozici dezinfekci na ruce. Dále by se v čekárně nemělo shromažďovat více pacientů (dle ministerstva zdravotnictví více než 3) a prosím o dodržování dostatečných odstupů. 

Děkuji všem, kteří nám pomohli tuto nestandardní situaci zvládnout.

MUDr. Marcela Suchá