MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ze dne 1. 7. 2020

Ministerstvo zdravotnictví NAŘIZUJE v souvislosti s ochrannou obyvatelstva a prevencí nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 s ÚČINNOSTÍ OD 1. 7. 2020 DO ODVOLÁNÍ

POVINNOST NOSIT OCHRANNÉ PROSTŘEDKY DÝCHACÍCH CEST ve všech zdravotnických zařízeních.

ODŮVODNĚNÍ:

“Cílem mimořádného opatřední je provést kroky nezbytné ke zpomalení šíření nemoci COVID-19, zproštit křivku počtu osob nakažených koronavirem SARS-CoV-2, který způsobuje respirační onemocnění COVID-19, a tím předejít přetížení a zhroucení zdravotního systému ČR.

Míra nejistoty a vyšší míra rizika související s epidemií COVID-19 je způsobena i tím, že se vir postupně vyvíjí a mutuje, což mění i jeho vlastnosti.

Zároveň se dynamicky mění poznatky o koronaviru SARS-CoV-2 a jeho vlastnostech. Možné náhlé uvolnění přijatých opatřední by mohlo mít nedozírné následky a v krajním případě vést až k úplnému zmaření příznivých výsledků, které byly v boji s onemocněním COVID-19 v ČR dosaženy.”